12/28/2017

Micro-Memo Lab - Turnul fostei fabrici de baterii, Timișoara, 26 octombrie - 26 noiembrie 2017


sursa imagine: https://www.facebook.com/Avantpost-587013481410793/


Renée Renard
Micro Memo Lab: Turnul fostei Fabrici de Baterii Dura. Proiect pilot, 2017
Instalație (mixed media - fotografie/  video la microscop), dimensiuni variabile

Proiectul creează un "laborator de micro-memorie" al Turnului fostei Fabrici de Baterii unde are loc expoziția UNIVERSALLOWED și prezintă etapele descoperirii, reconstituirii și  interpretării artistice personale a "micro-istoriei" clădirii, construită la începutul sec.XX. Fragmente de zidărie, așchii de lemn, praf, pânze de păianjen, pene, rugină, urme de vopsea etc, colectate din spațiul respectiv înainte de salubrizare, dezvăluie o cu totul altă lume atunci când sunt combinate cu diferite medii lichide, reactivi și coloranți și sunt examinate la microscop. Un micro-univers al trecutului pus în relație cu macro-universul prezent, în care artista își continuă tema de cercetare a memoriei adăugând pasiunea pentru microscopie descoperită în anii studenției la facultatea de medicină veterinară.
Lucrarea din Turnul fostei Fabrici de Baterii Dura reprezintă proiectul pilot al unui amplu proces de „cartare” și interpretare la microscop a memoriei unor clădiri, spații și trasee  istorice.
Renée Renard
Micro Memo Lab: the Tower of the former Dura Battery Factory. Pilot project, 2017
Installation (mixed media - photography/  video under the microscope), variable dimensions

The project creates a „micro-memory laboratory” of the Tower of the former Battery Factory that houses the exhibition UNIVERSALLOWED. It presents the stages of the discovery and the personal, artistic re-construction and interpretation of the „micro-history” of this building which was erected at the beginning of the 20th century. Pieces of masonry, wood splinters, dust, cobwebs, feathers, rust, paint etc., were collected from that space before it was sanitized. These reveal another world altogether when combined with different liquid media, reagents and pigments and then inspected under the microscope. A micro-universe of the past meets the present macro-universe in which the artist continues her research on memory, employing her passion for microscopy that she discovered as a student at the veterinary medicine faculty.
The artwork from the Tower of the former Dura Battery Factory is the pilot project of an extensive process of “mapping” and microscopic interpretation of the memory of certain buildings, spaces and historic routes.  
Imagine de ansamblu: zona de cercetare/ experimentare (dreapta), zona de documentare (centru), zona de expunere (stânga).

1. ZONA DE CERCETARE/ EXPERIMENTARE
mobilier executat manual, microscop, fotografii de arhivă, baterii produse în fabrică, probe prelevate din spațiul expozițional, reactivi, coloranți, lame de microscop:
2. ZONA DE DOCUMENTARE
Monitor touchscreen cu cele 13 probe prelevate din spațiul expozițional (inclusiv procesul de prelevare) împreună cu lucrările mixed media la microscop corespunzătoare fiecărei probe (foto și video la microscop):3. ZONA DE EXPUNERE
Instalație de lucrări mixed media la microscop după proba nr.13 (fragmente de vopsea de pe geamul Micro-Memo Lab-ului): 

 ARTIST TALK - via Skype, 15.11.2017 (photos: Livia Mateias):


1 comment:

  1. Thank you so much for the wonderful information .This is really important for me .I am searching this kind of information from a long time and finally got it.
    Arts

    ReplyDelete