3/13/2023

Interviu la West City Radio Timișoara - 10 martie 2023

 

”Cea mai frumoasă dintre viețile mele posibile” se numește instalația autobiografică a artistei Renée Renard, de la Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” din Timișoara. Proiectul face referire la un moment de cotitură din viata artistei — examenul de admitere ratat la Facultatea de Agronomie. Instalația creată pentru spațiul din Muzeul „Corneliu Miklosi” reprezintă o primă etapă a colaborării dintre artistă și Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate, a doua etapă urmând să se materializeze în toamna anului 2023, în cadrul unei noi expoziții a grupului Avantpost la Stațiunea Tinerilor Naturaliști.
Despre această instalație, dar și despre proiectele artistice bazate pe cele două teme principale: convergența dintre știință și artă și documentarea/interpretarea micro-istoriei familiei, povestim, live, vineri, cu artista Renée Renard. De la 14:10, la West Side Story.
 

Cea mai frumoasă dintre viețile mele posibile - în cadrul Chronic Desire - Sete cronică la Muzeul Corneliu Miklosi Timișoara

  

 
Expoziția Chronic Desire – Sete cronică, curatoriată de Cosmina Goagea, Corina Oprea și Brînduşa Tudor, este organizată de Centrul de Proiecte Timișoara în numele Municipiului Timișoara, în cadrul evenimentului de deschidere Timișoara 2023 – Capitală Culturală Europeană

 

Renée Renard
Cea mai frumoasă dintre viețile mele posibile
2023
Instalație realizată în colaborare cu Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara
Curator Cosmina Goagea

Când mi-am văzut numele pe lista celor respinși la examenul de admitere am simțit că-mi fuge pământul de sub picioare. Și acolo, în înghesuiala aceea frenetică și gălăgioasă din fața avizierului am decis că nu voi mai da admitere la Agronomie și că niciodată, dar chiar NICIODATĂ nu voi mai intra într-o seră, acolo unde visam eu să lucrez ca tânăr agronom...

Proiectul Cea mai frumoasă dintre viețile mele posibile face referire la un moment de cotitură din autobiografia artistei - examenul de admitere ratat la Facultatea de Agronomie precum și la tema recurentă a creației din ultimii 10 ani, rădăcinile. Instalația creată pentru spațiul din Muzeul Corneliu Miklosi reprezintă o primă etapa a colaborării dintre artistă și Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate, cea de-a doua etapă a proiectului urmând să se implementeze în toamna 2023 în cadrul unei noi expoziții a grupului Avantpost (al cărui membră este) la Stațiunea Tinerilor Naturaliști.

Proiectul pune față în față un atelier de artist și un laborator de cercetare științifică, inițiind un dialog între două limbaje și narative aparent diferite: cel al creativității artistice, al dorinței de a experimenta fără constrângeri, în care singura barieră este imaginația, și cel al cercetării și creativității științifice, bazat pe date reale, concrete, măsurabile și cuantificabile. În atelierul de artist se suprapun două portrete temporale și emoționale diferite: cel al tinerei absolvente de liceu care privește cu exuberanță  spre o carieră în horticultură, cu cel al artistei mature care își caută (și își găsește) rădăcinile și care analizează, lucid și deopotrivă nostalgic, multiplele variante ale unui cum ar fi fost dacă...  În laboratorul de cercetare științifică se inițiază culturi de celule și țesuturi din semințe și meristeme la specii horticole și se efectuează analize citogenetice referitoare la diviziunea celulară, cromozomi și aberații cromozomiale la plante.

Mulțumiri cadrelor didactice de la Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate din cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara: prof.univ.dr. Dorin Camen, conf.dr. Mihaela Moatăr, conf.dr. Cristian Berar, șef lucr.dr. Adriana Ciulca, prof.univ.dr. Irina Petrescu, prof.univ.dr. Marcel Danci, conf.dr. Ioan Sărac, șef lucr.dr. Cerasela Petolescu, șef lucr.dr. Giancarla Velicevici, șef lucr.dr. Andreea Petcov.

 
de la stânga la dreapta: șef lucr.dr. Adriana Ciulca, prof.univ.dr. Dorin Camen (decan, Facultatea de Inginerie și Tehnologii Aplicate), prof.univ.dr. Irina Petrescu, prof.univ.dr. Marcel Danci, Renée Renard, conf.dr. Ioan Sărac, șef lucr.dr. Cerasela Petolescu.

 

 
 
The exhibition Chronic Desire – Sete cronică, curated by Cosmina Goagea, Corina Oprea and Brînduşa Tudor, is organized by the Timișoara Project Center on behalf of the Municipality of Timișoara, as part of the opening event Timișoara 2023 – European Capital of Culture.
 

Renée Renard
The Most Beautiful of My Possible Lives
2023
Installation in collaboration with the Faculty of Engineering and Applied Technologies of the University of Life Sciences "Regele Mihai I" in Timișoara
Curator: Cosmina Goagea
 
 
When I saw my name on the list of those rejected from the entrance exam I felt like the ground was collapsing from under my feet. And there, in that frantic and noisy crowd in front of the notice board, I decided that I would never again take the entrance exam for Agronomy and that I would never, but NEVER again enter a greenhouse, where I dreamed of working as a young agronomist…
 
The project The Most Beautiful of My Possible Lives refers to a turning point in the artist's autobiography - the failed entrance exam to the Faculty of Agronomy and to the recurring theme of her creation over the last 10 years, roots. The installation created for the space in the Corneliu Miklosi Museum represents a first stage of the collaboration between the artist and the Faculty of Engineering and Applied Technologies, the second stage of the project being planned for the fall of 2023 within a new exhibition of the Avantpost group (whose member she is) at the Young Naturalists' Resort.
The project brings an artist's studio and a scientific research laboratory face to face, initiating a dialogue between two apparently different languages and narratives: that of artistic creativity, of the desire to experiment without constraints, in which the only barrier is imagination, and that of scientific research and creativity, based on real, concrete, measurable and quantifiable data. In the artist's studio, two different temporal and emotional portraits overlap: that of the young high school graduate looking exuberantly towards a career in horticulture, with that of the mature artist searching for (and finding) her roots and analyzing, lucidly and equally nostalgic, the multiple variants of a what if...       In the research laboratory, cell and tissue cultures are initiated from seeds and meristems in horticultural species and cytogenetic analyzes are performed regarding cells division, chromosomes and chromosomal aberrations in plants.
 
Acknowledgments to the teachers from the Faculty of Engineering and Applied Technologies of the University of Life Sciences "Regele Mihai I" in Timișoara: prof.univ.dr. Dorin Camen, conf.dr. Mihaela Moatăr, conf.dr. Cristian Berar, șef lucr.dr. Adriana Ciulca, prof.univ.dr. Irina Petrescu, prof.univ.dr. Marcel Danci, conf.dr. Ioan Sărac, șef lucr.dr. Cerasela Petolescu, șef lucr.dr. Giancarla Velicevici, șef lucr.dr. Andreea Petcov.